ЗДО №1, ЗДО №1 "Пролісок" м. Хмільника, Хмільник
Вінницька область, Хмільницький район

Звіт директора закладу дошкільної освіти№1 (ясла-садок) «Пролісок» м. Хмільника перед колективом і громадськістю за 2021-2022 навчальний рік

Звіт директора ЗДО

перед колективом і громадськістю за 2021-2022 н.рік

                                                                   

Головними завданнями мого звіту, як засобу інформування громадськості є:

 • забезпечення прозорості, відкритості і демократичності управління  закладом дошкільної освіти;
 • стимулювання впливу громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Заклад дошкільної освіти №1 (ясла-садок) «Пролісок» м. Хмільника  у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

Засновником дошкільного закладу є виконавчий комітет Хмільницької  міської ради, який здійснює його фінансування, матеріально-технічне забезпечення, харчування та медичне обслуговування.

ЗДО №1 «Пролісок» функціонує з 1982 року, знаходиться за адресою: вул. Декабристів,13.

Головна мета діяльності ЗДО- забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового й духовного розвитку.

 

      Дошкільний навчальний заклад розрахований на 320 місць.

      Функціонують 13 груп з 10,5 -годинним режимом перебування дітей: з 7.30  до 18.00.

      Групи комплектуються за віковими ознаками, з них:

       -  3 групи для дітей віком від 2 до 3 років;

       -  10 груп для дітей віком від 3 до 6 років.     

                                 1.  МЕТОДИЧНА   РОБОТА

 

   Методична  робота закладу дошкільної освіти №1 «Пролісок»  проводилась відповідно до  змісту Концепції розвитку закладу, Річного плану роботи та потреб сучасного суспільства, спрямовувалась на продовження  спільної роботи закладу дошкільної освіти і сім’ї  для забезпечення діяльнісного підходу до формування основ  соціальної компетентності, адаптації до соціального середовища у дітей раннього та молодшого дошкільного віку шляхом запровадження освіти сталого розвитку; забезпечення наступності у формуванні комунікативної та математичної компетентності здобувачів освіти шляхом запровадження інтерактивної взаємодії  в процесі формування елементарної математичної грамотності, діалогічного та зв’язного мовлення на заняттях та в повсякденному житті; вдосконалення психологічного супроводу  з метою  спрямування освітнього процесу від накопичення знань до формування компетентностей (здоров’язбережувальна, комунікативна, предметно-практична, сенсорно-пізнавальна, природничо-екологічна, художньо-продуктивна, мовленнєва, соціальна,  особистісно-оцінна) в процесі підготовки дітей до шкільного життя відповідно до Концепції «Нової української школи». 
Зміст методичної роботи в  ЗДО №1 «Пролісок» будується на основі державного стандарту -   Базового компонента дошкільної освіти (оновленого),  державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів,   освітньої програми для   дітей  від 2 до 7 років «Дитина», інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи   Вінницької академії безперервної освіти педагогічних працівників, відповідно до плану роботи КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників  Хмільницької міської ради».
       Згідно річного плану на 2021- 2022 н. р. методична робота  в ЗДО була спрямована на вирішення пріоритетних  завдань колективу:

 • Поглибити роботу над впровадженням нових, сучасних форм і методів співпраці з родинами вихованців, які сприятимуть формуванню активної батьківської позиції для досягнення позитивних результатів у питаннях розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку.
 • Спрямувати роботу колективу на активізацію інтересу дітей дошкільного віку до навколишнього світу, через організацію пошуково-дослідницької діяльності в умовах ЗДО.
 • Формувати мовленнєву та пізнавальну компетентність дошкільників на основі створення сучасного, доступного освітнього простору, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника, як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

Педагогічний колектив ЗДО  протягом року спрямовував зусилля на вирішення науково-педагогічних проблем:

 • Формування в дітей дошкільного віку основ громадянськості завдяки участі в проектній діяльності громадянсько-патріотичного змісту
 • Підвищення ефективності освітнього процесу в ЗДО шляхом впровадження інноваційних освітніх технологій.
 • Формування  екологічної компетентності  дітей через пошуково-дослідницьку діяльність.
 • Формування основ здорового способу життя дошкільників шляхом використання нових активних форм і методів роботи.

       В умовах карантинних обмежень спричинених пандемією корона вірусної інфекції та у зв’язку з військовим станом в Україні  методична робота була  спрямована на навчання педагогів сучасним прийомам  дистанційної  роботи з дітьми, впровадженню передового педагогічного досвіду, забезпечення безпеки та збереження здоров’я дітей в ЗДО.

Професійному зростанню педагогічних працівників закладу сприяють  очно-дистанційні курси підвищення  кваліфікації при Вінницькій академії безперервної освіти, онлайн-семінари, вебінари, самоосвіта.

Педагогічні працівники закладу протягом року були активними учасниками   онлайн-семінарів,  які організовувався  методистами КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників  Хмільницької міської ради», а також,  вебінарів  на  освітніх  порталах  «Всеосвіта»  , «Педпреса», Академії інноваційного розвитку  освіти  та отримали відповідні сертифікати.    

      Велика увага приділяється спрямуванню  зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно-орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Ці домінуючі ідеї обговорюються на педагогічних радах, педагогічних читаннях, під час індивідуальних і групових консультацій. На їх основі здійснюється корекція педагогічного стилю роботи вихователів.

У серпні  2021 року  відбулося засідання   педагогічної ради  « Організація освітнього процесу в ЗДО» на якій  визначили напрямок  розвитку закладу  у новому навчальному році, затвердили річний план ЗДО, освітню програму та розклад занять на 2021- 2022 навчальний рік.

У листопаді 2021 року була проведена педагогічна рада на тему: «Гра, як джерело розвитку дошкільників»  На педагогічній раді   обговорювалися питання  створення умов  для організації ігрової діяльності дітей  в ЗДО як основного виду діяльності дошкільнят,  формування у дітей навичок спільної гри. Учасники педагогічної ради розглянули особливості ігрової діяльності дітей з огляду на вимоги та виклики сучасних реалій.  Педагогічні працівники  обмінялися власним досвідом  ефективного використання ігор в освітньому процесі.

            В лютому 2022 року провели педагогічну раду на тему: «Формування соціально-громадянської компетентності у дітей дошкільного віку в умовах ЗДО. В ході засідання  учасники педради розглянули  питання організації роботи з дітьми  з патріотичного виховання засобами мистецтва . Обговорили

 забезпечення наступності в реалізації завдань патріотичного та духовного виховання між дошкільним закладом і родиною, обмінялися досвідом формування у дітей національної свідомості шляхом залучення їх ігрової діяльності та краєзнавчої роботи  , а також,  проаналізували стан роботи з формування у дітей середніх і  старших  груп  чуття національної свідомості шляхом залучення їх до музичної діяльності та українського декоративного мистецтва. ..
      У травні 2022 року  провели засідання педагогічної ради про підсумки роботи за рік. На цьому засіданні педагоги проаналізували  роботу закладу за 2021-2022 навчальний рік   та оговорили результативність взаємодії усіх ланок  дошкільної освіти з питань забезпечення готовності дітей до навчання в НУШ в умовах військового стану та винесли рекомендації вихователям щодо покращення дистанційної роботи з дітьми роботи з дітьми і проведення літнього оздоровчого періоду.

     В дошкільному закладі протягом навчального року діяв   теоретичний семінар «Використання STREM – освіти  для формування ключових компетентностей дошкільників»

Участь   педагогічних  працівників у роботі семінару  сприяла підвищенню  рівня  знань і вмінь щодо впровадження STREM – освіти   для формування  базових компетентностей дошкільників; розширенню обізнаності щодо методів та прийомів керівництва; розвитку творчого підходу;  забезпечило розвиток  педагогічної  майстерності.  Під час семінару  педагоги вчилися  створювати умови  для осягнення дітьми закономірностей та взаємозв’язків довкілля. що  забезпечують формування у дітей цілісної картини Всесвіту.

      Одним із     провідних напрямів  роботи   ЗДО №1 є  збереження і зміцнення здоров’я дітей.  Турбота про фізичне здоров’я, покращення показників фізичного розвитку, підвищення опірності організму до несприятливих факторів внутрішнього і зовнішнього середовища одне з головних завдань закладу дошкільної освіти.  В ЗДО №1 «Пролісок» створені   необхідні умови для збереження та зміцнення здоров’я вихованців.   Забезпечується оптимальний руховий режим. Завданням педагогів є визначення й фіксування наявних у здоров’ї дитини проблем, визначення їх причин, накреслення шляхів розв’язання кожної. Постійно здійснюється нагляд за станом здоров’я, психічного та фізичного розвитку дітей, розподіл дітей на медичні групи для фізкультурних занять і загартування; медико-педагогічний контроль за заняттями фізичною культурою, на кожну дитину оформлено листок  здоров’я. Є  фізкультурні осередки по всіх вікових групах.  Щоденно проводиться ранкова гімнастика з дотриманням протиепідемічних заходів.

Вихователі забезпечують  дотримання рухового режиму вихованців протягом дня та  постійно працюють над формуванням  у  дітей культурно-гігієнічних . Медичний персонал закладу щоденно за  вимірює температуру у дітей,  контролює санітарно-гігієнічний стан та дотримання графіків проведення дезінфекції та провітрювання приміщень  закладу. Здійснює медичний контроль за станом здоров’я дітей, вчасним проходженням медичного огляду працівниками закладу.

      Значна увага приділяється формуванню мовленнєвої компетентності старших дошкільників. Організовуючи різні форми роботи, вихователі створюють умови для активного спілкування дітей, обміну думками, судженнями. Діти вміють будувати речення,  послідовно і логічно відповідати на запитання.    
    Впровадження нових ігрових та діяльнісних методів роботи в ЗДО в освітньому процесі дає  змогу підвищити рівень комунікативної компетентності дітей, сформувати уявлення  про навколишній світ та  відношення до тієї або іншої проблемної ситуації, сприяти навичкам активної та творчої колективної взаємодії, розвивати творчий потенціал дітей і підвищити рівень їх соціальної адаптації.

Велика увага приділяється безпеці дітей,  в закладі  систематично  на початку кожного місяця проводяться Дні безпеки, відповідно до річного плану у жовтні проводився тиждень безпеки дитини,   в грудні провели Тиждень безпеки на річках і водоймах, у травні  дистанційно організували  тиждень безпеки дорожнього руху. З метою формування основ компетентності безпечної життєдіяльності дитини протягом року в ЗДО відбулися виставки у всіх вікових групах, розваги.

   Індивідуальні форми методичної роботи з педагогічними кадрами включали наставництво, консультування, самоосвіту педагогів.

 Протягом року  для вихователів ЗДО проводилися консультації, які охоплювали різні аспекти  освітньої роботи в закладі. Відповідно до запитів педагогів  проводилось індивідуальне консультування з питань організації та  методичного забезпечення освітнього процесу. Значна увага  приділялася дистанційному та  онлайн-консультуванню у зв’язку із запровадженням карантиних заходів та воєнним станом у країні Вихователям було запропоновано  низку консультацій з питань безпеки під час війни, щодо організації  освітньої роботи з дітьми дистанційно.

     Оновлений Базовий компонент дошкільної освіти передбачає, що педагог має бути високопрофесійною, духовно розвинутою, творчою, ініціативною особистістю, яка постійно удосконалюється, підвищує свою професійну майстерність, зростає духовно. Самоосвіта – являється однією із важливіших форм самовдосконалення педагогічного працівника.

Педагоги дошкільного закладу використовують такі форми самоосвіти: робота із  методичною літературою;  періодичними професійними виданнями; беруть участь у роботі   онлайн-семінарів,  педагогічних читань; вивчають і творчо застосовують досягнення перспективного педагогічного досвіду; впроваджують інноваційні розробки. Рівень кваліфікації та педагогічної майстерності у кожного педагога свій, тому кожен самостійно обирає форму методичної роботи, засіб удосконалення педагогічної майстерності.  
Протягом 2021-2022 н.р. у  ЗДО №1 «Пролісок» були організовані виставки, в яких взяли участь вихованці разом з батьками та працівники закладу. З метою дотримання карантинних вимог деякі виставки  проведені заочно з представленням фото та відео матеріалів: «Хмільник – моя маленька Батьківщина»,  «Осінній вернісаж», «Різдвяні  дзвіночки»,  « Українська хустина – наш оберіг».
        Колектив ЗДО постійно працює над  створенням позитивного іміджу закладу через активну участь у фестивалях , конкурсах і флешмобах.

У березні 2022 року вихованці старших груп ЗДО  стали учасниками  ініційованого в Україні  проекту «Мамо, я бачу війну» завдяки якому весь світ дізнався  про події, що відбуваються в Україні зараз, очима дітей.

 У квітні  вихованці закладу дошкільної освіти разом із батьками прийняли активну участь у  флешмобі  #Повертайся_живим з нагоди  Дня пам’яті та примирення, висловивши  свою повагу і вдячність всім борцям за незалежну Україну.
 На початку червня 2022 року  значна частина вихованців різних вікових груп  надіслали свої відеоролики , фотографії та малюнки та стали учасниками флешмобу #Україна–це_Я,_Україна–це_Ти,_Україна–це_Ми з нагоди Міжнародного Дня захисту дітей, оголошеного Комунальною установою «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Хмільницької міської ради» з метою привернення уваги громадськості до необхідності захисту прав дитини, формування національно-культурної громадянської ідентичності, національно-патріотичного світогляду, збереження та розвитку суспільно-державницьких та духовно-моральних цінностей українського народу.  Діти  читали поезію, виконували музичні твори, створювали колажі.

Для сучасної освітньої системи проблема розумового виховання підростаючого покоління надзвичайно важлива. На перший план висувається завдання формування творчої особистості, здатної мислити, аналізувати та діяти вільно, без шаблону. З метою вдосконалення   форм і методів освітньої роботи з дітьми  педагогічні працівники ЗДО №1 «Пролісок» активно впроваджують інноваційні технології. 

Вихователями середніх і старших груп впроваджується в   освітній процес  технологія  розвитку творчої особистості            Г.  Альтшуллєра     (ТРВЗ),  музичний керівник Кліщ А. П. використовує  методику  К. Орфа  «Творче музикування» , вихователі Снігур Т. М., Гуменюк М. Р. ефективно застосовують методику Л. Фесюкової  «Виховання казкою».  Колеснік О.Г.,  Седемянцева Л. О. використовують спадщину В. О. Сухомлинського у вихованні дітей.  Луговацька О. В.  навчає дітей читанню за методикою Л. Шелестової « Розвивальне читання». Вихователі ЗДО успішно використовують мнемо таблиці та опорні схеми для розвитку зв’язного мовлення у дітей.

Пугач І. М. успішно використовує у роботі з вихованцями елементи  альтернативної програми «STREAM- освіта, або стежинки у всесвіт» яка дає можливість розвитку  інтересу дошкільників до технічних дисциплін, розвитку навичок продуктивного та критичного мислення, підготовки дітей до технологічних інновацій життя.

    Впровадження інноваційних технологій не лише допомагає дітям в оволодінні знаннями, але й розвиває особисті задатки, креативне мислення, що, забезпечує формування у дітей цілісної картини світу, сприяє підвищенню  якості освітньої роботи в  закладі.

Значна увага у 2021-2022 н. році приділялася збагаченню та   вдосконаленню  навчально-методичної бази вікових груп.  Вихователі поновлювали та збагачували розвивальні осередки у групових приміщеннях, виготовити методичні посібники, поповнили  методичну базу  демонстраційним та роздатковим матеріалами. 

   STREAM–лабораторія – новий елемент розвивального простору  ЗДО.
Вона створюється для розвитку в дітей пізнавального інтересу, інтересу до дослідницької діяльності і сприяє формуванню наукового світогляду, закладає основи для усвідомлено правильного ставлення до об’єктів природи, формує культуру інженерного мислення . . В  грудні 2021 року було здійснено тематичний огляд «Оформлення та зміст STREAM-лабораторії», що забезпечує організацію пошуково-експериментальної діяльності з дошкільниками згідно з вимогами STREAM-освіти.  Протягом року проводилися огляди: «Кращий ігровий осередок»,  «Ігри та іграшки для фізичного розвитку», « Город на підвіконні» виставки: «Сучасна сюжетно-рольова гра»,  «Вправи для пальчиків»  під час яких  педагогічні працівники мали  змогу поділитися своїми творчими здобутками та напрацюваннями.
    Для зручності висвітлення інформації щодо проведеної роботи адміністрацією закладу було створено групу ЗДО №1 «Пролісок» у соціальній мережі Facebook, а вихователями  - батьківські групи у мобільному додатку Viber.  З квітня 2022 року  в ЗДО  №1 «Пролісок» було відновлено освітню роботу з вихованцями в дистанційному форматі.  Вихователі  знімали  відео звернення до вихованців та пропонували цікаві розвивальні відео заняття відповідно до теми тижня. Діти разом із батьками  опрацьовували  запропонований матеріал та виконували творчі завдання  та підтримували зворотній зв’язок із своїми педагогами.
 Значна увага в ЗДО №1 «Пролісок»  приділяється інклюзивній освіті. Протягом 2021-2-22 навчального року  ЗДО  здобували дошкільну освіту 8 дітей з особливими освітніми потребами, які розподілені у 5 вікових групах з інклюзивною формою навчання.  В групах працювали 5 асистентів вихователя. На початку навчального року наказом директора ЗДО було створено  команди супроводу кожного  вихованця з ООП. Протягом 2021- 2022 року було проведено  5 засідань  кожної Команди ППС.  Команди психолого-педагогічного супроводу  працювали над створенням  Індивідуальних програм розвитку кожної дитини,  обговорювали  та вирішували  проблеми, відмічали досягнення дітей спільно з батьками.В ЗДО активно проводиться робота по обладнанню ресурсної кімнати.

  Велика увага приділялась роботі з родинами вихованців. Батьки є першим суспільним середовищем дитини, а родина провідним інститутом соціалізації.
Налагодження взаємодії з родинами вихованців відбувалося за такими основними напрямками: просвітницька робота, консультативна і корекційно- розвивальна робота.  Такий підхід позитивно впливає на якість освіти в ДНЗ.

Батьки беруть  активну участь в оглядах-конкурсах, конкурсах поробок з природного матеріалу, конкурсах малюнків, зимових конкурсах : «Різдвяні вікна», « Новорічне диво», « Писанкове диво», а також онлайн-флешмобах, які проводилися Управлінням  освіти Хмільницької міської ради.

    Аналіз роботи вихователів та діяльності дітей свідчать про те, що більшість вихователів : Горбачук Т. В.,  Ратушняк Т. С., Пугач І. М.,
Козлова В. Є. , Вуйко Т. В.,  Семчук Т. М., Прозирай Н. І.,  Колеснік О. Г., Гуменюк М. Р., Снігур Т. М., Мединська К. П.,  Шакула Г. А. , Прус О. В., Іщук О. В., Кравчук Л. О., Матюх Т. В., Седемянцева Л. О., Мединська А. М., Луговацька О. В., Кривулько А. С., Павлюк О. М. володіють ефективними засобами впливу на дітей, забезпечують розвивальний характер навчання, високий рівень розумової активності дітей, формування стійких навичок, умінь,знань.

         Робота над методичними проблемами активізувала форми методичної підготовки кожного вихователя, надала чіткості і цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями вихователів. Творчі здобутки кращих педагогів садочка стали надбанням колективу. Аналіз методичної роботи, проведеної протягом 2021-2022 н.р. показав, що у садочку створюються  належні умови для розкриття можливостей і здібностей педагогів, для освоєння ними передового педагогічного досвіду, сучасних педагогічних технологій.

      З початку повномасштабної війни в Україні  заклад дошкільної освіти №1 «Пролісок» став тимчасовим  притулком для людей з дітьми які евакуювалися із зони бойових дій.  Працівники закладу постійно турбуються про те, щоб  забезпечити людям, які втратили житло достойне, комфортне, спокійне проживання у закладі.  Вихователі спільно з музичними керівниками, інструктором з фізичного  розвитку, психологом щодня організовують  цікаві  заходи з дітьми-переселенцями: активні руханки, флешмоби,  цікаві квести, тренінги,  розваги, ігри на свіжому повітрі. Така робота допомагає дітям  заспокоїтися, адаптуватися  до нових  умов проживання,  здружитися .
Підбиваючи підсумки роботи  педагогічного колективу за 2021-2022 навчальний рік, аналізуючи методичний рівень освітньої діяльності, можна зробити висновки, що вся робота закладу була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні; активізацію інноваційної діяльності педагогів; створення предметно-просторового розвивального середовища, яке б сприяло ефективному формуванню життєвої компетентності дошкільника; на формування і розвиток гармонійної особистості кожної дитини; пошук ефективних педагогічних впливів для досягнення нової якості дошкільної освіти.

 

 

2. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДО.

 

          Заклад дошкільної освіти має типову споруду, яка здана в експлуатацію в 1982 році і розрахована на 320 місць.В закладі 13 груп До групових осередків входять: приймальня, ігрова, спальня, туалет, буфетна. В групових приміщеннях розміщені столи, стільці для дітей, шафи для зберігання іграшок, будівельних матеріалів, полички для книг, куточки природи. Дитячі меблі міцні, стійкі, без гострих кутів, відповідають вимогам ТБ. В роздягальні вздовж стін розміщені шафи для верхнього дитячого одягу та лави.  Усі приміщення пов’язані між собою та мають аварійні виходи на вулицю.Аварійні виходи позначені спеціальними позначками.

Всі приміщення ЗДО використовуються раціонально.  Працює музична, спортивна зала, обладнано методичний та психологічний кабінет.Розпочато оснащення ресурсної кімнати. Створено умови для медичного обслуговування здобувачів дошкільної освіти  – обладнано медичний кабінет, ізолятор. 

          Будівля дошкільного закладу знаходиться далеко від проїзної частини, має бетонний паркан паркан, зручні під’їздні шляхи, по периметру території  захищена зеленою зоною. Приміщення  знаходиться в належному стані,після реконструкції з утепленням фасаду та горищного перекриття має естетичний вигляд, постійно проводяться роботи щодо його безпечного утримання.   

Адміністрація  приділяє велику увагу озелененню території закладу, створення комфортного середовища для  перебування вихованців на вулиці.

На території   розташовані клумби, газони, дерева і кущі, дослідні ділянки. Доцільно  розташовані зелені насадження як на території закладу, так і на групових ділянках. Квітники постійно оновлюються, силами працівників закладу щорічно проводиться обрізка дерев, кущів, вирубка сухих гілок. В цьому році на місці вирубаних аварійних дерев закладений молодий сад.

На території закладу розташоване овочесховище для зберігання свіжих фруктів, овочів, соків. Його утримання відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Зберігання продуктів упорядковано, витримуються вимоги щодо їх утримання,

 Асфальтне покриття на території закладу постійно ремонтується бетонною сумішшю і перебуває в належному стані,хоч було сильно пошкоджене після капітального ремонту будівлі ЗДО. 

 Кожна група має ізольований ігровий майданчик з тіньовими навісами. Всі  павільйони утримуються в безаварійному  стані. В минулому році в усіх ігрових майданчиках замінене старе шиферне покриття на металочерепицю.

Для проведення освітньої роботи під час літнього оздоровлення вихованців кожний ігровий майданчик укомплектований лавами, при потребі виносяться столи.

На території закладу розміщено  спортивний майданчик.  Постійно проводиться робота щодо його фарбування  та  збереження спортивного обладнання.

Ігрові майданчики кожної групи також забезпечені ігровим та спортивним обладнанням відповідно віку дітей для забезпечення рухової активності на прогулянці.  Обладнання на групових ділянках  та спортивному майданчику розміщено доцільно,  надійно укріплено, відповідає ростовим показникам дітей та безпечне для використання.Двічі на рік проводиться обстеження ігрових майданчиків з складанням відповідного акта для усунення недоліків.

Під керівництвом директора в дошкільному закладі  створюються належні умови для фізичного, психічного розвитку дітей, їх виховання та навчання. 

Всі групові кімнати та коридори  естетично оформлені, інтер’єр приміщень дібрано з урахуванням  сучасного дизайну, все обладнання та меблі розташовані зручно та доцільно. Всі кабінети забезпечені  обладнанням та укомплектовані згідно вимог.

         Групи, які розташовані на першому поверсі ДНЗ мають ізольовані входи, що дає змогу забезпечувати  якісне проведення протиепідемічних заходів в період карантину, постійно дотримуватися виконання санітарно-гігієнічних вимог. Протягом року прийом дітей проводився на вулиці або на вході в ЗДО,що забезпечувало профілактику корона вірусної інфекції.                  

В дошкільному закладі постійно проводиться робота щодо підтримки матеріально-технічної бази закладу, системи водопостачання, теплопостачання, каналізації, сантехнічного обладнання  в режимі безперебійного функціонування, утримання всіх приміщень у відповідності з санітарно-гігієнічними, педагогічними та естетичними нормами. Заклад  постійно забезпечено гарячою водою.

 Харчоблок   знаходиться в належному  стані, проведено  поточний ремонт   цехів , в робочому стані технологічне обладнання. Постійно залишаються на контролі його ремонт та поновлення.    

В цілому  технологічне обладнання в дошкільному закладі  працює,  підтримується  його використання  в безперебійному режимі. 

Значна увага приділяється    оновленню  інтер’єру в закладі, всі заплановані ремонтні роботи в групах та інших приміщеннях закладу проводяться ґрунтовно, з використанням сучасних матеріалів та сучасного дизайну.

Всі групові кімнати оснащені відповідно віку дітей,  створено  розвиваюче середовище, належні умови щодо утримання дітей. Кожна група має естетичний вигляд, індивідуальний сучасний інтер’єр.  Поновлені в 3-х групах шафи для роздягання, дитячі ліжка.  Дані меблі  зручні у використанні, мають сучасний дизайн.

Всі групи мають естетичний вигляд, в них створені комфортні  умови для  перебування дітей протягом дня, розвитку здібностей та нахилів, для забезпечення рухової діяльності. Групи постійно поповнюються розвиваючими іграми та іграшками, дидактичними посібниками, які  сприяють  розвитку пізнавальної сфери, методичною літературою.

Ігрове та навчальне обладнання зручно розташоване, доступне для вихованців,  спонукає дітей до елементарних дій  з ним, сприяє  розвитку пізнавальної сфери.

В кожній групі організовані куточки  для розвитку інтелектуальної діяльності, дрібної моторики рук, самостійної художньої, предметно-практичної діяльності,  наявність яких сприяє розвитку кожної дитини. Всі куточки обладнані необхідним матеріалом для розвитку вихованців згідно віковим особливостям.

         Створені умови для дослідницької, трудової діяльності (куточки природи, куточки для чергування тощо), розвитку сюжетно-рольових ігор. Також організовано осередки для ознайомлення вихованців з національними традиціями українського народу.

Таке середовище в групах  сприяє розвитку пізнавальних здібностей дітей, активній самостійній  діяльності, набуттю практичного досвіду.

Створено умови для музичного виховання. Музична зала використовується для проведення щоденних занять, свят та розваг, дозвілля з музичного виховання відповідно з розкладом занять та планом роботи закладу. Музична зала забезпечена музичними інструментами, необхідними меблями, дидактичними посібниками та музично-дидактичними іграми у відповідності до Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти. В залі є фортепіано,  акордеон, музичний центр, набір CD-дисків, касети  із записами класичної та сучасної музики

Гармонійному розвитку дітей сприяє створення адміністрацією ЗДО  необхідних умов для організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми. Фізкультурна зала використовується для проведення щоденних занять з фізичного виховання, свят, розваг, Днів здоров'я, ранкової гімнастики тощо відповідно із розкладом занять та планом роботи закладу.

Спортивна зала оснащена необхідним спортивним обладнанням: гімнастичні стінки; атрибути для виконання загальнорозвиваючих вправ (м’ячі, скакалки, гімнастичні палки, гантелі та кеглі); обладнання для розвитку основних рухів (гімнастичні лави, драбини, ребристі дошки, мати, канати, дуги, баскетбольні щити, тощо); виготовлене власноруч нестандартне обладнання для перестрибування, доріжки для профілактики плоскостопості). Фізкультурне обладнання відповідає гігієнічним, естетичним вимогам та анатомо-фізіологічним особливостям дітей різних вікових груп.

Спортивне та ігрове обладнання в дошкільному закладі в достатній кількості, постійно оновлюється, систематично перевіряється комісією з охорони праці, про що складаються відповідні акти.  

Основні гігієнічні вимоги до штучного освітлення (достатність, рівномірність розподілу, відсутність блиску) виконуються. На території закладу працює зовнішнє освітлення.

Постійно проводиться облік використання електроенергії,газу та води, щорічно проводиться інвентаризаційний облік матеріально-технічної бази закладу.

Протягом  2021-2022  року проведено наступні ремонтні роботи  :

 • ремонт та фарбування поверхонь у групових кімнатах та обладнання на вулиці 15 тис.гр.;
 • заміна частини плитки у приміщенні харчоблоку та косметичний ремонт стелі;
 • покриття підлоги  лаком у музичній залі та коридорах;
 • ремонт спальної кімнати у групі «Вишенька»
 • заміна труб водопостачання на вулиці довжиною 135 м.;
 • встановлення додаткового лічильника на воду- 3550 гр.;
 • встановлення ігрового обладнання на суму 200 тис.гр ( бюджет участі);
 • заміна панелей в коридорі (рідкі шпалери) на суму 13 тис. гр.та заміна плінтусів 2000  гр.
 • придбання пароконвектомата-35 тис.гр.
 • заміна радіатора – 1700 гр.

 

 • замінено стінку в методичному кабінеті -15 тис.гр.
 • придбано миючі та дезінфікуючі матеріали -70 тис.гр.
 • замінено вогнегасники -14 тис.гр.
 • розпочато обладнання ресурсної кімнати.
 • Встановлено систему очистки води.

 

Матеріально-технічна база дошкільного закладу є достатньою для проведення необхідного обсягу  освітньої діяльності з дітьми дошкільного віку щодо реалізації вимог Базового компонента дошкільної освіти, щорічно підлягає оновленню та розвитку.

                              3. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДО.

 

          Керуючись Законами України «Про освіту» ст. 58, «Про дошкільну освіту» ст.. 30, Положенням про дошкільний навчальний заклад, власним Статутом, директор ЗДО на посади педагогічних працівників приймає осіб, які мають відповідну вищу освіту, а саме, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, бакалавра, або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України «Про освіту» - вищу або середню спеціальну освіту).

          ЗДО укомплектований педагогічними кадрами та технічним персоналом  на 100%.

У дошкільному закладі працює  70 працівників, освітню роботу з дітьми здійснюють   34 педагоги.

Педагогічні кадри за віковими групами закріплюються наказом директора на початку року. Адміністрація ЗДО  диференційовано підходить до вихователів-початківців і до досвідчених  педагогів-майстрів, створюючи належні умови для розкриття їх творчого та професійного потенціалу.

Відповідно до ст..32 Закону України «Про дошкільну освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого  наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1473 від 20.12.2011, наказом МОН № 1135 від 08.08.2013), зареєстрованим Міністерством юстиції України 14.12.2010 № 1255/1855),   у 2021-2022 навчальному році»  в  закладі дошкільної освіти проведена атестація педагогічних кадрів.

        Атестовано 6 педагогів, що становить 16% від загальної кількості педагогічних працівників ДНЗ. 

Організовано роботу зі своєчасного проходження курсів підвищення кваліфікації (онлайн).

 

 

 

4.організація раціонального харчування.

Одним з пріоритетних напрямків моєї діяльності є забезпечення зміцнення здоров'я дітей та попередження випадків шлунково-кишкових захворювань, організація раціонального харчування дітей.

Упродовж 2021/2022 н.р. в  закладі створювались сприятливі умови для організації доцільного та якісного харчування. Старшою медичною сестрою   відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року №305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» було складено та затверджено начальником   Держпродспоживслужби у Хмільницькому районі  Перспективне меню на зимовий та осінній період.Харчування відповідно до нового меню дозволило покращити харчування дітей у ЗДО та зробити його більш корисним і привабливим для дітей..

 Продукти харчування, що постачаються в дитсадок, мають сертифікати якості та відповідності і приймалися за наявності товарно-транспортної накладної або експлуатаційного дозволу. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Систематично проводився бракераж сирих продуктів, бракераж готової продукції. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об'єму страв. З боку вихователів здійснювалася планомірна робота щодо формування навичок культури харчування дошкільнят, консультативна робота щодо харчування дітей вдома, проводилося опитування батьків щодо якості харчування за новим меню.

 В ЗДО впроваджена і ефективно працює система НАССР .Завдяки цьому значно удосконалені процедури моніторингу,визначені та мінімізовані небезпечні фактори,точно відображений технологічний процес і т.п., що в підсумку поліпшило організацію харчування дітей.

Контроль за якістю харчування здійснювався безпосередньо  директором  та сестрою медичною старшою щодня протягом року: за постачанням продуктів, їх якістю, умовами зберігання, терміном реалізації, за дотриманням норм харчування, контролювалася робота персоналу харчоблоку, санітарно-гігієнічний стан і організація харчування безпосередньо в групах.  Проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі.

                                    5.   ОХОРОНА   ПРАЦІ.

Організація роботи з  охорони праці в ЗДО №1 «Пролісок»  проводиться відповідно до Закону України «Про охорону праці»,  «Положення про організацію роботи з охорони праці та  безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», що визначають єдину систему організації роботи з охорони праці. На підставі нормативних документів адміністрація закладу планує заходи щодо охорони здоров’я учасників освітнього процесу за напрямками:

 • охорона праці та  безпека життєдіяльності;  електробезпека; пожежна безпека; дитячий травматизм.

З метою  формування навичок здорового способу життя та запобігання порушень техніки безпеки працівниками закладу в річному плані роботи в розділі «Охорона життя і здоров’я дошкільників» плануються заходи щодо попередження дитячого травматизму в трьох напрямках:

 • із працівниками ДНЗ; із вихованцями; з батьками.

Щорічно на початку року видаються накази про закріплення відповідальних за:

 • роботу з охорони праці;  роботу з пожежної безпеки; роботу з попередження дитячого травматизму.

 Проводиться системна робота щодо забезпеченню всіх служб ЗДО інструкціями з ОП, ПБ, які переглядаються, доповнюються у зв’язку зі змінами в нормативному законодавстві чи в умовах життєдіяльності ЗДО.

Налагоджена робота щодо попередження дитячого травматизму з урахуванням сезонних явищ. Інструктажі з  ОП, ПБ проводяться відповідно до плану та програми.

Два  рази на рік проводиться навчання з евакуації згідно «Інструкції дії персоналу в разі виникнення надзвичайної ситуації».  Вся документація з ОП, ПБ затверджена і погоджена відповідно до  нормативних вимог.

Навчання і перевірка знань з ОП, ПБ  працівників ДНЗ проводиться один раз на рік, результати заносяться до посвідчення  по перевірці знань з охорони праці.

Результатом грамотної і професійної роботи з питань ОП, ПБ є відсутність в навчальному році випадків дитячого травматизму.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працювали над впровадженням державної політики в галузі охорони праці, яка базується на принципі пріоритету життя і здоров'я учасників освітнього процесу.

Виконання вимог чинного законодавства з питань охорони дитинства і захисту прав малолітніх. На виконання вимог чинного законодавства з питань охорони дитинства і захисту прав малолітніх  в річному плані роботи передбачені та розглядаються питання  на педагогічних радах, Раді закладу, на загальних батьківських зборах,  на загальних зборах колективу, на нарадах при директорі. Крім того, більша частина питань вирішується оперативно по мірі виникнення (за ініціативи батьків та співробітників).

Значна увага протягом року приділялась питанням протидії булінгу, проводилась роз'яснювальна робота серед батьків ,  працівників ЗДО щодо дії   Положення про порядок розгляду випадків булінгу (цькування) в ЗДО, Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в ЗДО та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування), Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) в ЗДО.

 

 

                                           Підсумки.

Щиро вдячна колективу ЗДО і батькам за підтримку і допомогу в організації освітнього процесу в ЗДО ,створення умов для всебічного і гармонійного розвитку наших вихованців.

 

Директор ЗДО:                                         Світлана Антонюк

 

 

 

 

 

Звіт

директора закладу дошкільної освіти№1 (ясла-садок)  «Пролісок» м. Хмільника  перед колективом і громадськістю за

2020-2021 навчальний рік

З метою  утвердження відкритої і демократичної державно- громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базуються на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації я, Антонюк Світлана Борисівна, директор ЗДО №1 м. Хмільника , звітую про свою роботу за 2020/2021 навчальний рік.

Протягом минулого навчального року свою діяльність  я здійснювала у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», вимог оновленого Базового компонента дошкільної освіти, Положення про дошкільний навчальний заклад, Статуту ЗДО. Уся діяльність була спрямована створення оптимальних умов для розвитку і виховання дітей,  створення умов для роботи педагогічних працівників, підвищення ефективності виховного процесу шляхом запровадження розвиваючих заходів, залучення батьків до їх організації та проведення, удосконалення системи планування та контролю за всіма напрямками діяльності дошкільного закладу з боку адміністрації, в тому числі системний контроль за станом організації  санітарно-профілактичної роботи з вихованцями в умовах поширення корона вірусної інфекції, забезпечення  умов для збереження та зміцнення здоров'я вихованців і працівників дитячого садка,створення безпечних умов праці.

C:UsersWIN7Desktopвипуск 21 ЛисичкаDSC01994.JPG

 

Методична робота

           Згідно з Законом України «Про освіту»  методична робота в закладі дошкільної освіти №1 «Пролісок»  базується на використанні нових прогресивних концепцій, впровадженні в  освітній процес закладу сучасних педагогічних технологій, науково-методичних досягнень ,  передового педагогічного досвіду, системі аналітичної, організаційної, діагностичної, інформаційної діяльності з підвищення  фахового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності  освітнього процесу .     Зміст методичної роботи в  ЗДО №1 «Пролісок» будується на основі державного стандарту -   Базового компонента дошкільної освіти,  державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів,   освітньої програми для   дітей  від 2 до 7 років «Дитина», інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи   Вінницької академії безперервної освіти педагогічних працівників, відповідно до плану роботи КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників  Хмільницької міської ради».
       Згідно річного плану на 2020- 2021 н. р. методична робота  в ЗДО була спрямована на вирішення пріоритетних  завдань колективу:

1. Надалі забезпечувати рівний доступ до здобуття якісної дошкільної освіти, соціальний захист усіх учасників освітнього процесу.

2. Продовжувати роботу над формуванням  здоров’язберігаючої  компетентності дітей шляхом активізації рухового режиму , загартування та забезпечення доступних знань та умінь про здоровий спосіб життя.

3. Спрямувати роботу на модернізацію освітнього процесу щодо формування патріотичних почуттів у контексті  становлення морально-духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку у процесі краєзнавчої роботи.

     4 . Сприяти  залученню сім’ї до освітнього процесу з метою забезпечення єдності підходів і виховних впливів на дитину з боку родини і ДНЗ. 

 

       В умовах карантинних обмежень спричинених пандемією корона вірусної інфекції методична робота була  спрямована на навчання педагогів сучасним прийомам роботи з дітьми, впровадженню передового педагогічного досвіду, забезпечення безпечного перебування дітей в ЗДО.

Професійному зростанню педагогічних працівників закладу сприяють  очно-дистанційні курси підвищення  кваліфікації при Вінницькій академії безперервної освіти, онлайн-семінари, вебінари, самоосвіта.

Педагогічні працівники закладу протягом року були активними учасниками вебінарів на  освітньому порталах  «Всеосвіта»  , «Педпреса», Академії інноваційного розвитку  освіти  та отримали відповідні сертифікати.      

      Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно-орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування здібностей, бажання усвідомлювати себе як особистість.  Ці домінуючі принципи та ідеї  обговорюються на педагогічних радах,  на їх основі здійснюється корекція  педагогічного стилю вихователів.

У жовтні 2020 року була проведена педагогічна рада на тему: « Формування безпечного простору для учасників освітнього процесу».  На педагогічній раді   обговорювалися питання формування у дітей безпечної поведінки під час перебування у дитячому колективі, забезпечення рухового режиму дошкільнят в умовах адаптивного карантину. Особлива увага  приділялася формуванню культурно-гігієнічних навичок у дітей, як необхідної умови  створення безпечного простору в ЗДО..  

            В січні 2021 року провели педагогічну раду на тему: «Модернізація дошкільної освіти в реаліях сучасності».
     Учасники  педради    оговорили  особливості та переваги використання  STREAM-освіти в дошкільному закладі. Вихователька Пугач І. М. поділилася з колегами  власним досвідом роботи з формування у дітей інженерного мислення. Педагогічні працівники мали можливість ознайомитись з новітніми формами роботи з дошкільнятами.
      У травні 2021року  провели засідання педагогічної ради на тему: «Використання сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі ЗДО». На цьому засіданні педагоги обговорили особливості використання інформаційних технологій для підвищення кваліфікації та інформаційної культури та можливості ІКТ як засобу психолог-педагогічного просвітництва.   На педагогічній раді було проаналізовано результативність взаємодії усіх ланок  дошкільної освіти з питань забезпечення готовності дітей до навчання в НУШ та винесені рекомендації вихователям щодо покращення роботи з дітьми.

     В дошкільному закладі протягом навчального року діяв   теоретичний семінар « Формування зв’язного мовлення в різних видах діяльності з дошкільнятами» В ході роботи семінару  педагогічні працівники поглибили  та  закріпили знання про сучасні методи  і прийоми розвитку та активізації описового мовлення дошкільнят.  Вихователі навчалися  активізувати розумову та мовленнєву діяльність дітей , удосконалювати аналітичні вміння. Участь у роботі  семінару сприяла розвитку  інтелектуально – креативного потенціалу вихователів,  формуванню особистісної активної позиції кожного учасника семінару - практикуму .

       В  квітні 2021 року  відбувся семінар- практикум «Національно-патріотичне виховання -  важлива складова соціально-комунікативної компетенції дошкільників». Учасники семінару підвищували рівень знань та умінь щодо національно- патріотичного  виховання дошкільників,  збагачували педагогічний досвід  методами, прийомами  та  формами роботи з громадянського виховання, удосконалювали педагогічну майстерність,розвивали творчі здібності.

      Одним із     провідних напрямів  роботи  ЗДО №1 є  збереження і зміцнення здоров’я дітей.  Турбота про фізичне здоров’я, покращення показників фізичного розвитку, підвищення опірності організму до несприятливих факторів внутрішнього і зовнішнього середовища одне з головних завдань закладу дошкільної освіти. В ЗДО №1 «Пролісок» створені хороші умови для збереження та зміцнення здоров’я вихованців. Діє сучасний спортивний зал, оснащений спортивним обладнанням.  Забезпечується оптимальний руховий режим. Завданням педагогів є визначення й фіксування наявних у здоров’ї дитини проблем, визначення їх причин, накреслення шляхів розв’язання кожної. Постійно здійснюється нагляд за станом здоров’я, психічного та фізичного розвитку дітей, розподіл дітей на медичні групи для фізкультурних занять і загартування; медико-педагогічний контроль за заняттями фізичною культурою, на кожну дитину оформлено листок здоровʼя. Є спортивний та ігрові майданчики, фізкультурні осередки по всіх вікових групах.  Щоденно проводиться ранкова гімнастика з дотриманням протиепідемічних заходів.

C:UsersWIN7DesktopРанкова Зар 21DSC02148.JPG

Вихователі працюють за індивідуальними планами загартувальних заходів у вікових групах,забезпечують формування у вихованців культурно-гігієнічних навичок протягом дня. Медичний персонал закладу щоденно за графіком вимірює температуру у дітей,  контролює санітарно-гігієнічний стан та дотримання графіків проведення дезінфекції та провітрювання приміщень  закладу. Здійснює медичний контроль за станом здоров’я дітей, вчасним проходженням медичного огляду працівниками закладу.

     У травні в ЗДО проводиться діагностування  рівня  розвитку дітей дошкільного віку  у ІІ молодших і середніх групах. Під час проведення  даного діагностування були застосовані  сучасні методики  оцінювання основних показників рівня розвитку вихованців: Зорове сприйняття, слухове сприйняття, мова, велика та дрібна моторика.  В кінці навчального року  було обстежено 82% дітей дошкільного віку. Результати   діагностування показали, що 77 %  дошкільнят мають високий, 22,3 % - середній, 0,7% - низький рівень сформованості умінь.   Проаналізувавши  результати даного моніторингу, визначити освітній рівень кожного вихованця у віковій групі. Це дало можливість  надати дієву методичну допомогу у вирішенні проблемних питань,  збагатити психолого-педагогічні  знання педагогів та  ефективно спланувати індивідуальну роботу  вихователів з дітьми. 
     Велика увага приділяється підготовці дітей до школи, колектив працює над формуванням передумов навчальної діяльності. Цілеспрямована робота з батьками старших дошкільників направлена на зниження емоційного напруження та тривожності дитини, переконання батьків у необхідності створення у дитини емоційного позитивного очікування шкільного життя. 
У  квітні 2021 року проводився  моніторинг рівня готовності випускників старших груп до навчання у НУШ.      Результати, отримані під час вивчення  якості організації освітнього процесу у старших групах свідчить про те, що робота ведеться на належному рівні. Процеси життєдіяльності протягом дня здійснюються відповідно до режиму дня, інтересів та запитів дітей. Із загальної кількості обстежених  старших дошкільників близько 71% має стійку мотиваційну готовність до школи (хочуть іти до школи, щоб багато чому навчитися), 21 % - мають мотиваційну готовність, проте не зовсім усвідомлюють необхідність навчання (хочуть до школи, бо вже стали великими, дорослими), 8% - мають низьку мотиваційну готовність (до школи хочуть, тому що там є веселі перерви). Найкращий рівень мотиваційної готовності дітей до школи спостерігається у старшій групі №1 «Лисичка» – 80% .      Старші дошкільники знають і вміють розповідати про себе, свою родину, країну, своє місто, свій дитячий садок. Мають високий рівень знань про навколишній світ і природу  - 32% дітей, достатній рівень – 66%, 
низький – 2%.
      Значна увага приділяється формуванню мовленнєвої компетентності старших дошкільників. Організовуючи різні форми роботи, вихователі створюють умови для активного спілкування дітей, обміну думками, судженнями. Діти вміють будувати речення,  послідовно і логічно відповідати на запитання.     Узагальнені результати психолого-педагогічного обстеження та рівень засвоєння вихованцями знань, розвиток їх умінь і навичок відповідно програмових вимог свідчать, що діти готові долати перші труднощі шкільного життя. Показники готовності дітей до навчання в школі  свідчать про раціональну організацію режиму дня, чергування навчальної з іншими видами розвивальної діяльності.

Велика увага приділяється безпеці дітей,  в закладі  систематично  на початку кожного місяця проводяться Дні безпеки, відповідно до річного плану у жовтні та квітні проводилися тижні безпеки дитини,   в грудні і березні провели Тижні безпеки на річках і водоймах, у травні організували  тиждень безпеки дорожнього руху. З метою формування основ компетентності безпечної життєдіяльності дитини протягом року в ЗДО відбулися виставки у всіх вікових групах, розваги.

   Індивідуальні форми методичної роботи з педагогічними кадрами включали наставництво, консультування, самоосвіту педагогів.

 Протягом року  для вихователів ЗДО проведено 8 консультацій, які охоплювали різні аспекти  освітньої роботи в ЗДО. Відповідно до запитів педагогів  проводилось індивідуальне консультування з питань організації та методичного забезпечення освітнього процесу. Особлива увага  приділялася дистанційному та  онлайн-консультуванню у зв’язку із запровадженням карантиних заходів.  Вихователям було запропоновано  низку консультацій з питань безпеки під час пандемії, щодо організації  освітньої роботи з дітьми  в умовах карантинних обмежень.

     Оновлений Базовий компонент дошкільної освіти передбачає, що педагог має бути високопрофесійною, духовно розвинутою, творчою, ініціативною особистістю, яка постійно удосконалюється, підвищує свою професійну майстерність, зростає духовно. Самоосвіта – являється однією із важливіших форм самовдосконалення педагогічного працівника.

Педагоги дошкільного закладу використовують такі форми самоосвіти: робота із  методичною літературою;  періодичними професійними виданнями; беруть участь у роботі   онлайн-семінарів,  педагогічних читань; вивчають і творчо застосовують досягнення перспективного педагогічного досвіду; впроваджують інноваційні розробки. Рівень кваліфікації та педагогічної майстерності у кожного педагога свій, тому кожен самостійно обирає форму методичної роботи, засіб удосконалення педагогічної майстерності.   Цього  року    педагогічні працівники   активно  брали участь у  роботі  вебінарів,  де підвищували   свою професійну майстерність, знайомилися із передовим  досвідом та новими методиками роботи з дітьми.  Протягом 2020-2021 н.р. у  ЗДО №1 були організовані виставки, в яких взяли участь вихованці разом з батьками та працівники закладу. З метою дотримання карантинних вимог деякі виставки  проведені заочно з представленням фото та відео матеріалів: «Хмільник – моя маленька Батьківщина», « Про безпеку треба знати, про безпеку треба дбати», «Різдвяні  передзвони»,  « Українська хустина – наш оберіг»,  «Великодня писанка».
        Колектив ЗДО  постійно працює над  створенням позитивного іміджу закладу через активну участь у фестивалях і конкурсах.
  У квітні вихованці старших груп разом зі своїми вихователями  та батьками стали активними учасниками благодійної акції «Великодня листівка своїми руками», що була проведена КУ « Центр професійного розвитку педагогічних працівників  Хмільницької міської ради».  До Дня матері  КУ ЦПРПП  Хмільницької МР оголосив конкурс «Для мами – з любов’ю» де вихованці ЗДО «Пролісок посіли  13 призових місць та  нагороджені подяками  і дипломами.

C:UsersWIN7Desktopконкурси 21DSC01743.JPG  C:UsersWIN7Desktopконкурси 21DSC01741.JPG

Колектив  ЗДО прийняв участь у фестивалі ранкової  зарядки та рухових активностей «Рух заради здоров’я»,  що проводився у травні  2021 року.

З метою вдосконалення   форм і методів освітньої роботи з дітьми  педагогічні працівники ЗДО №1 «Пролісок» активно впроваджують інноваційні технології. 

 Вихователями середніх і старших груп впроваджується в   освітній процес  технологія  розвитку творчої особистості            Г.  Альтшуллєра     (ТРВЗ),  музичний керівник Кліщ А. П. використовує  методику  К. Орфа  «Творче музикування» , вихователі Снігур Т. М., Гуменюк М. Р. ефективно застосовують методику Л. Фесюкової  «Виховання казкою».  Колеснік О.Г.,  Седемянцева Л. О. використовують спадщину В. О. Сухомлинського у вихованні дітей.   Вуйко Т. В., Шакула Г. А.  на заняттях із логіко-математичного розвитку використовують методику  І. Стеценко «Логіки світу»,  Пугач І. М. успішно використовує у роботі з вихованцями елементи  альтернативної програми «STREAM- освіта, або стежинки у всесвіт»

Особлива увага у 2020-2021 н. році приділялася збагаченню та

  вдосконаленню  навчально-методичної бази вікових груп.В зв’язку з тим,що ЗДО знаходився на реконструкції,  вихователі мали можливість поновити розвивальні осередки у групових приміщеннях, виготовити методичні посібники, поповнити методичну базу  демонстраційним та роздатковим матеріалами.

Протягом року виготовлено:

 Групи раннього віку

Коректурні таблиці:

-транспорт

-у світі таблиць

-що де росте

-одяг

-пори року

-що потрібно готувати ,а що сирим уживати

-моя Україна

-добре,погано

-фрукти та ягоди

-Що де росте

-кому потрібне сонечко

-квіти

Таблиці до дидактичних ігор:

-Де чий плід

-Хто де живе

-Де чий листочок

-Що зайве

-Відгадай слово за першими літерами

-Хто це?

-Що в них спільного ?

-Кого не вистачає?

-Впізнай птаха

-Що кому до смаку

-Які дерева нам це дарують

Ігри з сенсорного розвитку:

 • Велике прання
 • Знайди будиночок для собачки
 • З якої хмаринки краплинка
 • Посади бджілку на пелюстку.
 • Заховай тваринок
 • Де живуть фігурки
 • Знайди пару рукавичок
 • Склади за зразком
 • Зремонтуй машинку
 • Грибочки для їжачка
 • Збери урожай
 • Який їде потяг

 

Виготовили схеми складання розповіді , мнемотаблиці для вивчення  віршів.

Виготовили іграшки з фетру для оформлення групових кімнат, поновили доріжки здоров’я ,

 Виготовлення папок:

 • Пальчикові ігри
 • Гімнастика для очей.

 

Молодші групи

 Виготовлення карток спостережень в природі відповідно пір року, виготовлення леп буку , виготовлення  збірки дидактичних ігор та рухливих ігор на тему «Комахи», підбір  матеріалу  до теми «Безпека дітей», виготовлення пам’яток для батьків.

Виготовили поради для батьків :

 • Речі ,які не можна забороняти
 • Як виховати сильну особистість
 • Як виховати щасливу дитину
 • Що робити , якщо дитина б’ється
 • Як привчити дітей чистити зуби.

Розробили консультації для батьків.

Виготовили дидактичний матеріал до теми: «В родинному колі».

Поповнили папки творами В.Сухомлинського відповідно вікової групи.

Виготовили лото  «Пори року».

Підбір мнемотаблиць та віршів для дітей дошкільного віку.

Виготовлення дидактичних ігор відповідно теми.

Поповнення і виготовлення атрибутів  до рухливих ігор.

Поповнення   куточків природи новими елементами відповідно до пір року.

Оновлення ігрових куточків  логічними іграми, пазлами, мозаїкою.

Створення  відео-презентації: «Осінній вернісаж»

                                                 «Зима – чарівниця»

                                                « В небі пливають хмаринки ….»

Виготовлення  коректурних таблиць  за освітньою технологією  Н.Гавриш.

Виготовлення дидактичних ігор на розвиток логіки, мислення, орієнтації в просторі.

Розробили тематичний проект «Краплинка», «Город на підвіконні».

Виготовлення оздоблювального матеріалу для оздоблення групової кімнати відповідно до пори року.

 

                              Середні  групи

Виготовили роздатковий матеріал з логіко – математичного розвитку «Довгий – короткий»

Виготовлення дидактичних ігор:

                                                        «Склади ведмедика»

                                                        «Осінні пазли»

                                                        « Хто в будиночку живе»

                                                        «Чий хвіст»

                                                        «Чарівна галявина»

                                                        «Рибки»

                                                        «Математичне місто»

Виготовили декорації для прикрашання групової кімнати.

Поповнили папку « Мальовнича Україна».

Виготовили картотеку рухливих ігор.

Підготували атрибути до сюжетно – рольової гри «Магазин».

Підготували демонстраційний матеріал для роботи на заняттях .

Підготували папку для вивчення віршів, загадок, з використанням символів.

Підготували поради для батьків на кожен день.

Виготовлення лепбуку « Правила безпеки».

Підготували папку дидактичних ігор для мовленнєвого розвитку дітей середнього дошкільного віку.

Підготували папку «Як росте живе».

Упорядкування та виготовлення папок  дидактичним  матеріалом «Економічне виховання», «Трудове виховання», «Права дитини».

Виготовлення мішечків з піском.

Виготовлення масажного коврика.

Виготовлення сенсорної доріжки.

Виготовлення роздаткового матеріалу для занять з математики.

Виготовлення атрибутів для гри «Ріпка».

Виготовлення дидактичного  матеріалу для вивчення частини доби, пори року, склади тваринку, третій зайвий, вивчаємо цифри, високий – низький, великий – маленький, сортування сміття.

Виготовили коректурні таблиці.

Виготовили ігри, які навчають дитину контролювати свої емоції.

Оформили стіну у груповій кімнаті «Геометричні фігури», «Космос». 

 

  

Старші групи

Поповнили оздоровчий осередок новим ігровим матеріалом.

Виготовили та заламінували дидактичні ігор на всі вікові групи.

Виготовили еко кулі для прикрашання групової кімнати.

Написали вірші для пальчикових вправ.

Встановили інформаційні стенди та пам’ятки для батьківського куточку.

Поповнили куточок дослідницької діяльності новим матеріалом, інвентарем, встановили лепбук на тему6 « Вода, повітря, сонячна енергія, ґрунт».

Поповнили етнографічний куточок новими іграми, книгами, демонстраційним матеріалом.

Оновили картини та декорації коридорного приміщення.

Виготовили папки «Я з природою дружу, дуже я її люблю», Я не панна, я господиня в мене хусток повна скриня», «Мій рідний край», «Птахи й комахи», «Мої органи чуття», «Що де росте»

Виготовили стенд « Мій рідний соняшник».

Виготовили мнемо таблиці до розповіді за картинами.

Виготовили ряд дидактичних ігор відповідно до теми.

Виготовили дидактичну гру «Супермаркет».

Виготовили лепбук «Земля».

Лото «Вперед за покупками», «Овочі, фрукти, ягоди», «З якої казки».

Виготовили стенд «Софія Прекрасна».

Розпис скрині в куточку рядження.

Оформлення (оновлення) куточка природи  .

Виготовили роздатковий матеріал для занять з логіко-математичного розвитку відповідно теми.

Виготовили індивідуальні картки  (орієнтація в просторі)  з логіко-математичного розвитку.

Поповнили папку  «Патріотичне виховання»  новими дидактичними іграми « Традиції і звичаї нашого народу».

Виготовлення мнемотаблиць.

Виготовили дидактичні ігри з пізнавального розвитку.

Поповнили папки: «Безпека життєдіяльності», «Комахи», «Розвиток мовлення».

 

  Протягом року проводилися огляди: «Фізкультурне обладнання – власними руками», «Кращий природничий осередок»,  «Ігри та іграшки для розвитку логічного мислення», «Мовленнєві ігри для дітей», «На допомогу родині»; виставки: « Коректурні таблиці», «Сучасна сюжетно-рольова гра»,  «Вправи для язичка»  під час яких  педагогічні працівники мали  змогу поділитися своїми творчими здобутками та напрацюваннями.
    Для зручності висвітлення інформації щодо проведеної роботи адміністрацією закладу було створено групу ЗДО №1 «Пролісок» у соціальній мережі Facebook, а вихователями  - батьківські групи у мобільному додатку Viber. Відтак учасники груп могли переглядати яскраві фото та презентації, створені педагогами, про проведені заходи в ЗДО.        

  Велика увага приділялась роботі з родинами вихованців. Батьки є першим суспільним середовищем дитини, а родина провідним інститутом соціалізації.
Налагодження взаємодії з родинами вихованців відбувалося за такими основними напрямками: просвітницька робота, консультативна і корекційно- розвивальна робота.  Такий підхід позитивно впливає на якість освіти в ДНЗ.

Батьки беруть  активну участь в оглядах-конкурсах, конкурсах поробок з природного матеріалу, конкурсах малюнків, зимових конкурсах : «Різдвяні вікна», « Новорічне диво», « Писанкове диво»

         Робота над методичними проблемами активізувала форми методичної підготовки кожного вихователя, надала чіткості і цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями вихователів. Творчі здобутки кращих педагогів садочка стали надбанням колективу.

C:UsersWIN7DesktopДень ВИШИВ 21DSC01795.JPG

 

 

                   Робота      інклюзивних груп

Якість освітнього процесу значною мірою визначається тим, наскільки враховуються і реалізуються  особливості розвитку кожної дитини, її індивідуальні особливості.

Сутністю інклюзивної освіти є соціалізація  дітей з особливими освітніми потребами в  ЗДО.

Основною метою інклюзивної освіти є досягнення якісних змін в особистісному розвитку дітей цієї категорії.

 Навчання в інклюзивних  таких  дітей передбачає використання особистісно-орієнтованих підходів у навчально-виховному процесі,застосування індивідуальних форм роботи,  Пріоритетними напрямами роботи є сприяння соціальному, емоційному та когнітивному розвитку кожної дитини, щоб вона відчувала себе неповторним, повноцінним учасником суспільного життя.

У 2020-2021  навчальному році  у ЗДО   на підставі  висновків інклюзивно-ресурсного центру та наказу управління освіти Хмільницької міської ради  з 09.02.2021  було організовано інклюзивне навчання  для 4 дітей .В закладі працювало 3 інклюзивні групи.  Роботу інклюзивних груп організовано відповідно  за нормативно-правових  документів. З дітьми з особливими освітніми потребами  працюють спеціалісти: вчитель-логопед  та практичний психолог.

За рахунок субвенції з державного бюджету для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами придбано обладнання на 28 тис.гр.

 

Медичне обслуговування

Медичну службу  закладу дошкільної освіти очолює старша медична сестра. Для попередження розповсюдження корона вірусної інфекції та збереження життя і здоровя дітей і персоналу  медичний персонал закладу щоденно за графіком вимірює температуру у дітей,  контролює санітарно-гігієнічний стан та дотримання графіків проведення дезінфекції та провітрювання приміщень  закладу. Особлива увага приділяється забезпеченню маскового режиму. Здійснюється  медичний контроль за станом здоров’я дітей, вчасним проходженням медичного огляду працівниками закладу.

Старшою медичною сестрою, сестрою медичною  та адміністрацією закладу впродовж 2020 -2021 н.р. здійснювався постійний контроль за дотриманням режиму дня  в групах, їх санітарним станом. Систематично проводилося обстеження всіх дітей, щоденний огляд працівників харчоблоку на наявність захворювань. Діти без щеплень в ЗДО не приймаються. Постійно велась робота щодо профілактики застудних захворювань, загартування, формування у дітей системи валеологічних знань про свій організм, про користь занять з фізичної культури, про особисту гігієну та чистоту навколишнього середовища.

Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи. Вихователі під керівництвом старшої медичної сестри впроваджували методи первинної профілактики інфекційних захворювань, поглиблювали свої знання з фізичного виховання дітей та організації гігієнічного виховання.

Робота з формування здорового способу життя вихованців реалізовувалася через:

 • заняття з фізкультури
 • ранкова гімнастика
 • фізпаузи і фізкультхвилинки на заняттях
 • гімнастика пробудження

Оздоровча робота з нашими вихованцями включає в себе:

 • щоденне перебування дітей на повітрі
 • сонячні та повітряні ванни
 • водні процедури влітку
 • ходіння босоніж по доріжці здоров'я
 • дихальна гімнастика

Фізкультурно-оздоровча робота з дітьми організовувалася з урахуванням стану їхнього здоров'я. Для цього визначалися групи здоров'я дітей на підставі медичних документів про стан здоров`я.

Організація раціонального харчування

Одним з пріоритетних напрямків моєї діяльності є забезпечення зміцнення здоров'я дітей та попередження випадків шлунково-кишкових захворювань, організація раціонального харчування дітей.

Упродовж 2020/2021 н.р. в  закладі створювались сприятливі умови для організації доцільного та якісного харчування. Старшою медичною сестрою  складається меню- розкладка з урахуванням єдиного сезонного меню та технологічних карток. Продукти харчування, що постачаються в дитсадок, мають сертифікати якості та відповідності. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Систематично проводився бракераж сирих продуктів, бракераж готової продукції. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об'єму страв. З боку вихователів здійснювалася планомірна робота щодо формування навичок культури харчування дошкільнят, консультативна робота щодо харчування дітей вдома..

Протягом  минулого навчального року  проведена  підготовча робота до впровадження системи НАССР. Група НАССР,створена наказом директора ЗДО,визначила сферу застосування системи НАССР у ЗДО, розробила робочий план впровадження системи НАССР, склала блок-схеми технологічних процесів, встановила метод визначення ККТ і  і т.д. З лютого 2021 року система НАССР працює.

Контроль за якістю харчування здійснювався безпосередньо завідувачем та сестрою медичною старшою щодня протягом року: за постачанням продуктів, їх якістю, умовами зберігання, терміном реалізації, за дотриманням норм харчування, контролювалася робота персоналу харчоблоку, санітарно-гігієнічний стан і організація харчування безпосередньо в групах.  Проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я вихованців та  працівників

Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників освітньо - виховного процесу. Охорона життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей - важливе завдання дошкільного закладу.

У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників. Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально - економічних, виробничих і трудових відносин. Щодо соціально - трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників. Зобов'язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються.

Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітньо - виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці. Протягом навчального року колектив дитячого садка приймав участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно - оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання.

Адміністрація закладу організовувала нормальні умови для праці та освітньо - виховної діяльності членів трудового колективу.

При складанні річного плану роботи планувалися заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров'я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму. Забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видів інструктажів з техніки безпеки. Організовано і вчасно проводилися медичні огляди працівників.

Адміністративно-господарська робота.

Розвиток матеріально-технічного забезпечення дошкільний навчального закладу здійснюється за рахунок бюджету, благодійної допомоги фізичних осіб та батьків.

Завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, так як на вирішення його потрібні кошти.

У 2020-2021 році    проведено капітальний ремонт будівлі з утепленням фасаду та горищного перекриття та  заміною даху.

В минулому навчальному році ми написали і подали на Бюджет участі проєкт «Нові гойдалки та каруселі для вихованців садочка №1»(автор Пугач І.М.) і здобули переконливу перемогу (910 голосів) ,завдяки чому в дитячому садку встановлено нове ігрове обладнання на кожному майданчику.Щиро дякую батькам за допомогу у встановленні  ігрового обладнання.

За кошти міського бюджету в минулому навчальному році

-Придбані дитячі ліжка в 2 групи на суму 78 588гр.

-Придбані столи письмові 6 шт. на 15.608 гр.

На виконання вимог системи НАССР для оснащення харчоблоку придбані:

-дошки розробні ( 9 шт) на суму 4950 гр.

-ножі з магнітами (10 шт.) на суму 4027 гр.

Термометри харчові –2 шт.

Гігрометри –16 шт.

Для виконання протиепідемічних заходів в умовах коронавірусної інфекції придбані

Паперові рушники – на 12 600 гр.

Відро з педаллю – на 2746 гр. –20 шт.

Щитки захисні-30 шт.

Маски захисні - 5900 шт.

Рукавички одноразові -1650 пар

Засіб дезінфікуючий «Бланідас»-14 кг

Засіб дезінфікуючиййй «Санідез» -4380 табл.

Засіб дезінфікуючий для рук – АХД-230 літрів

Дезактин -2 кг.

Рідке мило -200 шт.-4292 гр.

Засіб миючий для посуду 200 шт. – 5600 гр.

Пральний порошок -100 кг -4380 гр.

Крім того,встановили новий насос для підкачування гарячої води.

Провели фарбування приміщення ЗДО та території,витративши фарбу на суму 18940 гр.

Проведена часткова заміна труб у підвалах.

Проведена заміна лінолеуму у групах та коридорах на 27 294 гр.

Встановлені 1 металеві двері (5100 гр)

Замінено 8 шт дверного полотна (4640 гр.)

Придбання мякого інвентаря:

Пелюшка фланелева 20 шт-1200 гр.

Підковдра -30 шт.-3000гр.

Простирадло -30шт.-1800 гр.

Наволочка 30 шт.-1200 гр.

Шифон-226м.-15800гр.

Килими -3шт-13800 гр.

Тюль-24м-.4680 гр.

Придбані канцтовари на суму -4500 гр.

Підсумки

Протягом минулого навчального року ми працювали в дуже непростих умовах.Після реконструкції приміщення ЗДО дуже багато довелось працювати над благоустроєм території, забезпеченням безпечних умов для дітей і персоналу. Але зараз наш садочок працює в звичному режимі.

Шановні колеги, батьки ! Я особисто та вихованці ЗДО  №1 щиро вдячні вам за те, що ви - не байдужі, що вас цікавить кожна хвилина , прожита дитиною  в нашому закладі дошкільної освіти.  Завдяки вашій турботі діти зростають здоровими та щасливими.

Директор ЗДО «Пролісок»  Антонюк С.Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *