ЗДО №1, ЗДО №1 "Пролісок" м. Хмільника, Хмільник
Вінницька область, Хмільницький район

Мова освітнього процесу

Мова освітнього процесу в  ЗДО №1  (ясла-садок)  «Пролісок»
     м. Хмільника
 -    українська.

Закон України  Про засади державної мовної політики (Відомості Верховної Ради (ВВР),     2013, № 23, ст.218)

 Стаття 6. Державна мова України

1. Державною мовою України є українська мова.

2. Українська мова як державна мова обов'язково застосовується на всій території України при здійсненні повноважень органами законодавчої, виконавчої та судової влади, у міжнародних договорах, у навчальному процесі в навчальних закладах в межах і порядку, що визначаються цим Законом. Держава сприяє використанню державної мови в засобах масової інформації, науці, культурі, інших сферах суспільного життя.

3. Обов'язковість застосування державної мови чи сприяння її використанню у тій чи інший сфері суспільного життя не повинні тлумачитися як заперечення або применшення права на користування регіональними мовами або мовами меншин у відповідній сфері та на територіях поширення.

4. Норми української мови встановлюються у словниках української мови та українському правописі. Порядок затвердження словників української мови і довідників з українського правопису як загальнообов'язкових довідкових посібників при використанні української мови, а також порядок офіційного видання цих довідників визначаються Кабінетом Міністрів України. Держава сприяє використанню нормативної форми української мови в засобах масової інформації, інших публічних сферах.

5. Жодне положення цього Закону не може тлумачитися як таке, що спрямоване на звуження сфери використання державної мови.

Закон України "Про дошкільну освіту" Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 49, ст.259) Із змінами, внесеними згідно із Законами  № 2145-VIII від 05.09.2017, ВВР, 2017, № 38-39, ст.380} 

Стаття 10. Мова у дошкільній освіті  Мова у дошкільній освіті визначається  статтею 20 Закону України "Про засади державної мовної політики".

Матеріально–технічне забезпечення виконання Закону України

„ Про засади державної мовної політики” під час освітньо–виховного процесу

з/п

З м і с т   з а х о д і в

Термін виконання

Відповідальний

1.

 

 

2.

 

3.

Забезпечити методичний кабінет україномовною навчально-методичною літературою, словниками.

Забезпечити передплату на україномовні періодичні видання.

Придбати дидактичний матеріал, ігри, таблиці українською мовою.

Постійно

 

 

Протягом року

Протягом року

Директор

 

 

Вихователь-методист

вихователі

 

Заходи щодо дотримання мовного режиму

з/п

З м і с т   з а х о д і в

Термін виконання

Відповідальний

 

 

Навчально – виховну роботу у закладі проводити українською мовою.

Забезпечити проведення державною мовою засідань, нарад, зборів, конференцій тощо.

Ділову документацію вести українською мовою, дотримуючись єдиного орфографічного режиму.

Оновлювати оформлення інтер’єру приміщення закладу згідно вимогам Закону України «Про засади державної мовної політики»

Поповнювати розвивальні середовища груп, національні куточки згідно вікових вимог  Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина».

Постійно

 

 

Постійно

 

 

   

   Постійно

 

 

 Постійно 

 

вихователі

 

 

Адміністрація

 

 

Адміністрація

 

 

Адміністрація

Логін: *

Пароль: *